Tordyletswydd Data Profi COVID-19 - Datganiad a Chwestiynau Cyffredin

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bu tordyletswydd data'n cynnwys data personol trigolion Cymru sydd wedi profi’n bositif am COVID-19.

Gwnaeth y digwyddiad godi ar brynhawn 30 Awst 2020 pan gafodd data personol 18,105 o drigolion Cymru a oedd wedi profi’n bositif am COVID-19 ei uwchlwytho mewn camgymeriad i weinydd cyhoeddus lle gallai unrhyw un a oedd yn defnyddio’r safle chwilio amdano. Ar ôl cael gwybod am y camgymeriad, tynnodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y data oddi ar y gweinydd ar fore 31 Awst. Yn ystod yr 20 awr tra’r oedd y data ar-lein, roedd wedi cael ei weld 56 o weithiau.

Gallwch weld datganiad llawn am y tordyletswydd a rhai Cwestiynau Cyffredin ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma.