Cyngor ar sut i ofalu amdanoch chi eich hun

  • Ceisiwch gadw mewn cysylltiad trwy ddatblygu rhwydwaith rithwir o gymorth yn cynnwys ffrindiau, teulu a/neu weithwyr iechyd proffesiynol sy'n gallu cynnig cymorth dros y ffôn neu ar-lein
  • Cynhwyswch eich partner o ran gofalu am eich babi a gorchwylion yn y cartref o ddydd i ddydd.
  • Ceisiwch drefnu eich arferion dyddiol fel y byddwch yn gallu gorffwys a chael amser i chi'ch hun. Defnyddiwch yr amser hwn i ymlacio neu i wneud rhywbeth yr ydych yn ei fwynhau
  • Siaradwch â rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo am eich teimladau: gall rhannu eich pryderon fod o gymorth mawr!
  • Dylech osgoi honiadau di-sail ac edrychwch am wybodaeth gan ffynonellau dibynadwy
  • Cymerwch gamau i reoli sut byddwch yn dilyn achosion yn y cyfryngau
  • Deliwch â'r cyfan un diwrnod ar y tro