Iechyd Rhyw

Oherwydd natur y sefyllfa gyfredol gyda COVID-19, mae gwybodaeth ar ddarpariaeth y gwasanaeth Iechyd Rhyw yn debygol o newid ar fyr rybudd. Ewch i’r tudalennau Iechyd Rhyw yma am y wybodaeth ddiweddaraf ar amseroedd clinig a darpariaeth gwasanaeth.

Gellir cael cyngor ac arweiniad manwl i gleifion sydd â HIV gan y Gymdeithas Brydeinig HIV a NAM aidsmap.

Rhannu: