COVID-19 Cyngor i Gleifion

Corona

Mae COVID-19 yn salwch newydd sy’n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybr anadlu.

Symptomau

Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw pwl diweddar o:

  • Beswch newydd barhaus a/neu
  • Wres uchel

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, mi fydd COVID-19 yn haint cymedrol.

Nid oes angen i bobl gysylltu â GIG 111 mwyach os credant y gallent fod wedi dal COVID-19.

You should only contact NHS 111 if you feel you cannot cope with your symptoms at home, your condition gets worse, or your symptoms do not get better after seven days. Peidiwch â mynd i’r feddygfa, fferyllfa nac yr ysbyty. 

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

 

Rhannu: