Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Tywyn, Tywyn

Cyfeiriad: Ysbyty Tywyn, Ffordd Bryn Hyfryd, Tywyn, Gwynedd, LL36 9HH
Rhif Ffôn03000 850 026

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 


Cyfleusterau 

 • Ffisiotherapi Cleifion Allanol a Mewnol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg
 • Nyrsys Ardal
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Ward 10 Gwely
 • Nyrsys Gofal Lliniarol
 • Uned Geni
 • Clinigau Cleifion Allanol
  • Awdioleg 
  • Cardioleg 
  • Diabetig 
  • Gynaecoleg 
  • Offthalmoleg
  • Orthopedig 
  • Pediatrig 
  • Llawfeddygol 
  • Meysydd Golwg 
  • Pelydr-X 

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Bydd Uned Mân Anafiadau (MIU) Tywyn yn cau dros dro fel rhan o’n cynlluniau i reoli COVID-19 yn ein cymunedau.

Amseroedd agor yr uned X-ray: Dydd Iau 9am-2.15pm 

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 111
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: