Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi

Cyfeiriad: Caergybi, Ynys Môn, LL65 2QA
Rhif Ffôn: 01407 766 000

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau Ysbyty Penrhos Stanley 

 •  Gwelyau cleifion mewnol
 • Yr arbenigeddau cleifion mewnol ydy Gwelyau meddygol Meddygon Teulu a Gofal i'r Henoed. Clinigau cymunedol a chleifion allanol gyda Meddygon Ymgynghorol ac mae gwasanaethau deintyddol a phelydr-x ar gael

Mae'r adran adsefydlu yn darparu:

 • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaeth Trin Traed
 • Mae gan y Tîm Datblygiad Plant ystafelloedd ymgynghori yn yr ysbyty hefyd


Lluniaeth
Mae siop fach a phwynt gwybodaeth yn yr ysbyty sy'n cael eu rhedeg gan grŵp arbennig o wirfoddolwyr. 


Uned Mân Anafiadau (MIUs)
8am - 8pm, 7 diwrnod yr wythnos 

Rhif Ffôn: 01407 766 099

Amseroedd agor yr uned pelydr-X: dydd Llun - dydd Gwener, 09:00 - 16:00

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen 

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: