Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Wardiau Ysbyty Glan Clwyd

Gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer wardiau Ysbyty Glan Clwyd:

Gofal yr Henoed
Ward 1
03000 844001

Gofal yr Henoed
Ward 2
03000 844002

Fasgwlaidd
Ward 3
03000 844003

Cardioleg
Ward 4
03000 844004

Llawfeddygol (Y Glust y Trwyn a’r Gwddf, Wroleg, yr Ên a’r Wyneb)
Ward 5
01745 534235

Llawfeddygol (Orthopedeg)
Ward 7
03000 844007

Llawfeddygol a’r Colon a’r Rhefr
Ward 8
03000 844008

Gastro
Ward 9
03000 844009

Meddygol
Ward 10
03000 844010

Anadlol
Ward 11
03000 844006

Arennol/ Diabetes
Ward 12
03000 844012

Strôc
Ward 14
03000 844014

Pediatreg
Paddington - Ward 17
03000 844017  

Pediatreg
Rupert - ward 18
03000 844018  

Gynaecoleg
Celyn - Ward 19A
03000 844019  

Mamolaeth
Celyn - Ward 22
03000 844022

Uned Babanod Gofal Arbennig (SCBU)
03000 844020

Obstetreg
Brenig - ward 23
03000 844023

Ystafelloedd Esgor
03000 844021

Oncoleg
Enfys
03000 844024

Uned ddydd Oncoleg
Heulwen
03000 844025

Uned Feddygol Aciwt (AMU)
01745 448788 est 3631

Uned Asesu Llawfeddygol (SAU)
01745 448788 est 3721

Gofal Brys ar yr Un Diwrnod (SDEC)
01745 448788 est 3640

Uned Asesu Cleifion Allanol Mamolaeth (MOAU)
03000 844023

Y ward esgor
03000 844021