Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy

Cyfeiriad: Plough Lane, Aston, Glannau Dyfrdwy, CH5 1XS
Rhif Ffôn: 03000 850 018


Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy

  • Gwelyau cleifion mewnol
  • Yr arbenigeddau cleifion mewnol ydy Adsefydlu, Gofal i'r Henoed a gwelyau Ymgynghorol Meddygol, Gwasanaethau Ysbyty Dydd ATU (Uned Asesu a Thrin)
  • Clinigau cymunedol a chleifion allanol gydag ymgynghorydd ac mae gwasanaethau deintyddol a phelydr-x ar gael
  • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
  • Therapi Galwedigaethol
  • Therapi Iaith a Lleferydd
  • Gwasanaethau uwchsain
  • Gwasanaethau awdioleg
  • Gwasanaeth Galw i Mewn Gofal Lliniarol ar ddydd Iau

Pelydr-x : 8.45am-4.30pm Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau

Gwasanaeth Fflebotomi Meddyg Teulu (dim ond drwy apwyntiad): 8.00am-1.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ond ddim ar Wyliau Cyhoeddus). Rhif ffôn: 03000 850 047

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: