Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ysbyty Glannau Dyfrdwy

Cyfeiriad: Plough Lane, Aston, Glannau Dyfrdwy, CH5 1XS
Rhif Ffôn: 03000 850 018 

Gwasanaethau Ysbyty

 • Gwelyau cleifion mewnol
 • Yr arbenigeddau cleifion mewnol ydy Adsefydlu, Gofal i'r Henoed a gwelyau Ymgynghorol Meddygol, Gwasanaethau Ysbyty Dydd ATU (Uned Asesu a Thrin)
 • Clinigau cymunedol a chleifion allanol gydag ymgynghorydd ac mae gwasanaethau deintyddol a phelydr-x ar gael
 • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaethau uwchsain
 • Gwasanaethau awdioleg
 • Gwasanaeth Galw i Mewn Gofal Lliniarol ar ddydd Iau
 • Pelydr-x : 8.45am-4.30pm Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau
 • Gwasanaeth Fflebotomi Meddyg Teulu (drwy apwyntiad yn unig): 8.00am-1.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ond ddim ar Wyliau Cyhoeddus). Rhif ffôn: 03000 850 047

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru bellach yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Ar y ffyrdd: Gadewch yr A494 yn Plough Inn, ar y gylchfan trowch i Plough Lane. Mae’r ysbyty ar y dde. I gael mwy o gyfarwyddiadau, ewch i streetmap.co.uk

Ar y trên: Dim gwasanaeth trên

Ar y bws: Gwasanaeth bws rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i traveline-cymru.info