Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cefni

Cyfeiriad: Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PP
Rhif ffôn: 03000 850 016

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Mewn car: Gadewch yr A55 ar gyffordd 6 a dilynwch yr arwyddion am Langefni. Trowch i'r dde i mewn i Stad Ddiwydiannol Parc Cefni ac ewch drwy'r Staf Ddiwydiannol. Trowch i'r dde ar y cylchfan bychan, mae Ysbyty Cefni yr ail droad ar y chwith (y tu ôl i Home Bargains).

Ar fws: Gwasanaethau rheolaidd bob dydd i Langefni. Am fwy o wybodaeth ewch i: traveline-cymru.info