Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Abergele

Cyfeiriad: Ffordd Llanfair, Abergele, Conwy, LL22 8DP
Rhif Ffôn: 01745 583 910

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau

  • Uned Llygaid Stanley
  • Gwasanaeth Glasoed Gogledd Cymru
  • Orthopedeg (llawdriniaethau wedi'u cynllunio a gwasanaeth ailsefydlu ar ôl llawdriniaeth)
  • Digwyddiadau corfforaethol, fel Datblygu'r Gweithlu a'r Sefydliad, Hyfforddi Staff, Cyllid a Gwybodeg 

Lluniaeth
Mae Cyfeillion Ysbyty Abergele yn rhedeg ‘Lolfa Manceinion' sy'n cynnig lluniaeth ysgafn.  Mae ar agor 10am – 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: