Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Goffa Ffestiniog

Cyfeiriad: Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW
Rhif Ffôn: 03000 850 004

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 


Cyfleusterau yng Nghanolfan Goffa Ffestiniog:

 • Gwasanaeth Deintyddol Cymuned
 • Nyrsio Ardal
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Gwasanaeth Bydwreigiaeth
 • Cynllunio Teulu
 • Paediatreg Cymuned
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Iechyd Meddwl i Oedolion
 • Gwasanaethau Anableddau Dysgu
 • Gwasanaeth Dydd Dementia
 • Grŵp Cefnogi Gofalwyr
 • Cwnsela
 • Gofal Lliniarol
 • Ffisiotherapi
 • Orthoteg
 • Dieteteg
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Clinig Awdioleg
 • Offthalmoleg
 • Clinigau Rhithwir
 • Clinig Orthopteg y Llygaid
 • Clinig Methiant y Galon
 • Clinig Resbiradol
 • Clinig Rhiwmatoleg
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • CAMHS
 • Clinig Cof
 • Podiatreg
 • Prawf Sgrinio Retinopathi Diabetig
 • Clinig Helpa Fi i Stopio Cymru
 • Cyrsiau Myfyriol, Grŵp Lles Cymuned
 • Sesiynau Cerdded
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Cynghorwyr Cyflogaeth ar gyfer Pobl Anabl
Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.
GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd.
Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy.