Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Galwedigaethol Plant

Ar y dudalen hon gallwch gael mynediad at strategaethau a chyngor i helpu i ddatblygu sgiliau o ddydd i ddydd plentyn megis llawysgrifen, gwisgo, bwyta a gweithgareddau hunan ofal cyffredinol.

Mae'r strategaethau hyn er eu bod wedi'u datblygu ar gyfer plant sydd ag anawsterau cydlynu, yn ddefnyddiol ac yn addas i fwyafrif o blant. Mae'r cyngor a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan Therapyddion Galwedigaethol ac athrawon ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Nid yw'r wybodaeth hon wedi'i dylunio i gymryd lle asesiad gan Therapydd Galwedigaethol cymwysedig, er hynny mae'n adlewyrchu'r cyngor cyffredinol y byddwch yn ei gael ar ôl asesiad - bydd mabwysiadu'r cyngor hwn yn gynnar a threialu unrhyw awgrymiadau offer yn caniatáu i'r therapydd i dargedu'r asesiad a'r ymyrraeth at anghenion penodol eich plentyn ac yn cynnig cyngor mwy unigol pan fydd yn ofynnol.

For information on the Children's Occupational Therapy Service in your area:

Cyngor a Strategaethau
Cyngor Arall
Rhannu: