Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Niwro-adsefydlu Cymunedol Gogledd Cymru

Cylch gwaith Gwasanaeth Niwro-adsefydlu Cymunedol Gogledd Cymru yw darparu niwroadferiad rhyngddisgyblaethol arbenigol i bobl ag anaf caffaeledig i'r ymennydd sy'n byw yng nghymuned Gogledd Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn anelu at optimeiddio gweithrediad a gwella ansawdd bywyd trwy weithio gyda'r unigolyn, a'i deulu, tuag at nodau ystyrlon. Fel rhan o’n rhaglen niwroadsefydlu, rydym yn cynnig asesiadau rhyngddisgyblaethol ar sail tystiolaeth, fformiwleiddiad, ymyrraeth ac adolygiadau ar sail nodau.

Ein nod yw gwella dealltwriaeth yr unigolyn o'i anaf i'r ymennydd, cefnogi addasu, helpu i ddatblygu strategaethau cydadferol, gwella annibyniaeth, a hyrwyddo ail-integreiddio cymunedol a galwedigaethol.

Rydym yn darparu ymyrraeth unigol a grŵp yn ôl yr angen yn seiliedig ar nodau adsefydlu'r unigolyn.

 

 

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Anafiadau Ymennydd Gogledd Cymru
Ysbyty Cymunedol Bae Colwyn
Hesketh Road
Bae Colwyn
LL29 8AY

E-bost: NWBIS.BCU@wales.nhs.uk

Rhif ffôn: 03000 855506