Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Anafiadau Ymennydd Gogledd Cymru (NWBIS)

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Mae Gwasanaeth Anafiadau Ymennydd Gogledd Cymru (NWBIS) yn cynnwys tîm aml-ddisgyblaethol bach sy'n darparu gwasanaethau niwro-adsefydlu ac ymgynghori i bobl gydag anaf caffaeledig i'r ymennydd sy'n byw yn y gymuned ar draws Gogledd Cymru.

 

Adnoddau defnyddiol

Mae pobl gydag anaf i'r ymennydd a'u teuluoedd wedi awgrymu bod yr adnoddau canlynol yn gallu bod yn ddefnyddiol.

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt 

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Anafiadau Ymennydd Gogledd Cymru
Ysbyty Cymuned Bae Colwyn
Ffordd Hesketh
Bae Colwyn
LL29 8AY

E-bost: NWBIS.BCU@wales.nhs.uk

Rhif ffôn: 03000 855506