Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Rheoli problemau deintyddol

Edrychwch ar y dolenni a’r adnoddau isod am wybodaeth a chyngor defnyddiol am sut i reoli problemau deintyddol.

Deintgig yn gwaedu

Wedi torri’ch dant

Dant wedi’i fwrw allan

Wedi colli llenwad neu goron

Wlserau

Problemau ar ôl tynnu dant

Chwyddo yn y geg a’r wyneb

Rheoli’r ddannoedd gartref

Problemau gyda’r cilddannedd

Cyngor am ddannedd gosod

Anadl drwg