Adborth gan Gleifion ac Ymwelwyr

web feedback image cropped

Rydyn ni eisiau gwrando a dysgu o'ch profiad chi i'n gwasanaethau. Rydyn ni eisiau clywed beth rydych chi'n meddwl ein bod yn ei wneud yn dda, neu beth mae angen i ni ei wella. I gael rhagor o wybodaeth ac i gyflwyno cwyn, ewch i'r dudalen Cwynion ar y wefan hon.

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Cyngor a Chyswllt yma i wrando os: 

  • Oes gennych broblem, ond nid ydych yn gwybod pwy i ofyn iddynt.
  • Eisiau siarad â rhywun nad yw’n rhan uniongyrchol o’ch gofal.
  • Eisiau canmol gwasanaethau neu aelod o staff unigol.
  • Oes gennych awgrym o ran sut y gallwn wneud gwelliannau.

 

Cwblhewch y ffurflen isod i rannu eich ymholiad a ni

 

Arolwg Adborth 

Mae'r arolwg byr hwn yn gofyn am eich barn am ein gwasanaethau.

Ewch i: listen.bcuhbviewpoint.wales

Rhannu: