Neidio i'r prif gynnwy

Y Ffliw

 

Mae'r ffliw yn salwch anadlol sy’n effeithio ar yr ysgyfaint a’r llwybrau anadlu. Mae cael y ffliw yn llawer iawn gwaeth na chael annwyd ac mae’n gallu arwain at ganlyniadau iechyd mwy difrifol ar gyfer grwpiau penodol o bobl. Y ffordd orau i amddiffyn eich hun rhag y ffliw yw cael y brechlyn ffliw blynyddol. Mae’r brechlyn hefyd yn gallu lleihau difrifoldeb y symptomau os byddwch yn cael y ffliw.

 

 
Cofiwch... Os ydych chi’n meddwl eich bod chi, eich plentyn neu aelod arall o’ch teulu yn gymwys i gael y brechlyn ac wedi’i fethu, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu, Fferyllydd, Nyrs Ysgol, Bydwraig neu Ymwelydd iechyd er mwyn cael cyngor ac i drefnu i gael brechiad. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n derbyn y cynnig eto’r flwyddyn ganlynol.