Neidio i'r prif gynnwy

Cymhwysedd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’i bartneriaid yn darparu nifer o raglenni brechu rheolaidd mewn gwahanol gyfnodau mewn bywyd.

Mae brechlynnau’n ddiogel ac yn effeithiol i’r grwpiau sy’n gymwys i’w derbyn, ac ni fydd y brechlynnau’n rhoi’r clefyd y mae’r brechlyn yn eich amddiffyn chi rhagddo. Fel unrhyw feddyginiaeth arall, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau cymedrol i nifer fach iawn o bobl, ond ni fydd y rhain yn para’n hir.

Bydd yr adran nesaf yn eich helpu chi i ddeall pa frechlynnau sy’n cael eu cynnig ac yn rhoi gwybodaeth am bwy ddylai eu derbyn a phryd byddant yn cael eu cynnig i chi.

Rhoddir crynodeb o’r brechiadau rheolaidd isod. Gallwch gael rhagor o fanylion am frechiadau unigol, sut maen nhw’n gweithio, a pham maen nhw’n ddiogel ac yn bwysig, yma. Cofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau am frechiad, holwch eich Meddyg Teulu neu eich Ymwelydd Iechyd a fydd yn fodlon siarad â chi. Mae brechlynnau dethol, teithio a galwedigaethol eraill yn cael eu cynnig i grwpiau penodol o bobl ee menywod beichiog neu staff sy’n gweithio yn y gwasanaeth iechyd. Mae’r grwpiau hyn wedi cael eu crynhoi isod.

Mae taflenni gwybodaeth am imiwneiddio ar gael yma. Gallwch archebu copïau caled o’r taflenni ar lein neu fe allwch lawrlwytho’r taflenni yn syth i’ch cyfrifiadur, tabled neu ffôn.

Mae gwybodaeth benodol am y Ffliw ac MMR ar gael drwy glicio’r dolenni isod.