Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Fedra i: Hyfforddiant

Hyfforddiant Iechyd Meddwl ac Ymwybyddiaeth Hunanladdiad Fedra I

Rydym nawr yn gallu cynnig ein Hyfforddiant Iechyd Meddwl ac Ymwybyddiaeth Hunanladdiad Fedra I. Mae’r hyfforddiant wedi cael ei ddatblygu ac mae’n cael ei ardystio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda chymorth Therapyddion Galwedigaethol a Seiciatryddion.  Mae’r hyfforddiant ar agor ac yn addas i unigolion sydd â diddordeb, sefydliadau yn ogystal â rheolwyr / staff mewn diwydiant.

Mae’r hyfforddiant yn rhoi trosolwg sylfaenol o gyflyrau all effeithio iechyd emosiynol a lles unigolyn.  Bydd y sesiwn hyfforddiant 3 awr yn darparu:

  • Ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau salwch ac anhwylder meddwl cyffredin
  • Sgiliau cyfathrebu effeithiol ar gyfer delio gyda rhywun sydd mewn argyfwng neu all fod yn teimlo’n isel ac mewn gofid emosiynol
  • Gwybodaeth ar sut i gefnogi person all fod mewn perygl o hunan niweidio neu all fod yn meddwl am gymryd eu bywyd eu hunain, a lle i’w cyfeirio i gael y gefnogaeth briodol.
  • Y sgiliau a’r adnoddau i’ch galluogi i gynnal eich gwytnwch personol a gofalu am eich iechyd emosiynol a’ch lles eich hunan, a lle gallwch gael cymorth a chefnogaeth os byddwch ei angen.

Os ydych mewn diwydiant neu yn chwilio am hyfforddiant ar gyfer nifer fawr o staff o fewn eich sefydliad, cysylltwch â: meinirfelinfach@gmail.com

Os ydych yn unigolyn sydd â diddordeb mynychu hyfforddiant Fedra I, yna cysylltwch gyda’ch hwb Fedra I lleol agosaf i ddarganfod pryd fydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu o fewn eich ardal chi.

 

EPP Cymru 

Mae EPP Cymru yn cynnig cyrsiau hunan ofal am ddim:

  • 5 Ffordd at Lesiant
  • Adeiladu Gwytnwch Emosiynol
  • Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio
  • Ymateb Hunan-niweidio

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddfa Hunan-ofal ar:

Ffôn:  03000 852280/852281

E-bost: eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk