Neidio i'r prif gynnwy

Bwyd Doeth am Oes

Ar gyfer oedolion â BMI 25 – 30 kg/m

Rhaglen 8 wythnos a ddarperir mewn grŵp gan Gynorthwywyr Deieteg i'ch helpu i reoli'ch pwysau mewn ffordd iach. Caiff ei gynnig fel rhaglen rithwir trwy gyswllt fideo o'ch cartref eich hun. Byddwch yn cael llyfryn sy'n cynnig gwybodaeth i'ch cefnogi.

Pynciau dan sylw

  • Wythnos 1: Paratoi i Newid am Oes
  • Wythnos 2: Y Canllaw Bwyta'n Iach
  • Wythnos 3: Maint Dognau a Chi
  • Wythnos 4: Fyny ac O Gwmpas
  • Wythnos 5: Labeli Bwyd
  • Wythnos 6: Canolbwyntiwch ar eich Bwyd
  • Wythnos 7: Cyfnewidiadau Bwyd a Diod
  • Wythnos 8: Newid am Oes