Orthopaedeg

8 Ebrill 2020

Fel rhan o’n cynlluniau i fynd i’r afael â’r achosion o COVID-19, mae’r Ysgolion Cymalau yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Abergele ac Ysbyty Maelor Wrecsam wedi eu canslo nes bydd rhybudd pellach.

Rhannu: