Dieteteg

21 Ebrill 2020

Mae’r Adran Ddieteteg yn parhau ar agor yn ystod yr achosion COVID-19.

Mae’r clinigau a’r grwpiau wyneb yn wyneb wedi eu gohirio, fodd bynnag, rydym yn dal i ddarparu cyngor a chymorth drwy e.e. galwadau ffôn. 

Os hoffech gael eich cyfeirio at Ddietegydd, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu neu Weithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd arall. 

Os oes gennych bryder am berthynas i chi neu amdanoch chi eich hun yn colli pwysau, ewch i wefan BAPEN am gyngor pellach. 

Gallwch hefyd gael gwybodaeth bellach i gefnogi'r rheiny sydd heb lawer o awydd am fwyd ar wefan BDA.

Os ydych chi wedi cael eich cyfeirio at y Tîm Dieteteg, ac angen cysylltu â ni:

Ysbyty Gwynedd – 03000 851 709
(Oriau agor y swyddfa - 9:30-16:30)

Ysbyty Glan Glwyd - 01745 448 788 x6308

Ysbyty Maelor Wrecsam - 01978 725 872 / 01978 725 159

Rhannu: