Clefyd Parkinson

Yn anffodus, o ganlyniad i achosion COVID-19, mae’n rhaid i ni ganslo apwyntiadau arferol yn BIPBC am y dyfodol agos. Rydym yn deall bod hyn yn rhwystredig ond rydym yn gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi bod hyn yn anochel yn y sefyllfa bresennol. Byddwn wrth gwrs yn trefnu apwyntiad arall i chi unwaith y byddwn mewn sefyllfa i wneud hynny, ond ar hyn o bryd nid ydym yn sicr pa bryd fydd hynny. Felly, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon brys am eich cyflwr yn y cyfamser, cysylltwch â'ch nyrs neu ymarferydd arbenigol Clefyd Parkinson lleol yn y lle cyntaf.

Mae canllawiau ar gyfer pobl sy'n byw gyda Chlefyd Parkinson a allai gael eu heffeithio gan COVID-19 hefyd ar gael ar wefan Parkinson's UK.

Os ydych angen eglurhad pellach ynglŷn â’ch amgylchiadau penodol, cysylltwch â’ch tîm Clefyd Parkinson lleol.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Dr Sam Abraham
Dr Sally Jones
Dr Sion Jones

Rhannu: