Canolfannau Asesu Lleol

Rydym wedi newid y ffordd y mae gwasanaethau meddygon teulu yn cael eu trefnu yng Ngogledd Cymru i helpu i leihau’r risg o haint gan COVID-19.

Mae Canolfannau Asesu Lleol wedi cael eu sefydlu i helpu i leihau’r amhariad ar wasanaethau meddygon teulu a gofal cychwynnol. Nid canolfannau profi ydi’r Canolfannau Asesu Lleol. Nid ydynt yn cynnig profion COVID-19, a dim ond drwy apwyntiad y mae modd cael eich gweld.

Dylai cleifion sydd angen manteisio ar driniaeth a gwasanaethau barhau i ffonio eu practis meddyg teulu arferol yn gyntaf er mwyn gofyn am gymorth. Yna, bydd gweithiwr proffesiynol gofal iechyd yn eich ffonio yn ôl er mwyn trafod eich anghenion gofal.

Os nad yw'r cymorth a ofynnir amdano yn ymwneud â COVID-19, efallai y byddwch yn cael gwahoddiad i fynd i'ch meddygfa arferol neu bractis cyfagos arall am gymorth pellach. Os tybir bod gennych COVID-19, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio’n hytrach at un o’r Canolfannau Asesu Lleol a restrir isod:

 • Caergybi (Meddygfa Longford House)
 • Llanfair PG (Canolfan Iechyd)
 • Pwllheli (Ysbyty Bryn Beryl)
 • Dolgellau (Ysbyty Dolgellau)
 • Bae Colwyn (Canolfan Feddygol West End)
 • Y Rhyl (Meddygfa Tŷ Elan, meddygfa gangen Canolfan Feddygol Clarence House)
 • Gallt Melyd (Canolfan Gymunedol Gallt Melyd, meddygfa gangen Healthy Prestatyn Iach)
 • Dinbych (Clwb Rygbi Dinbych)
 • Cei Connah (Canolfan Iechyd y Cei)
 • Y Fflint (Canolfan Iechyd a Lles y Fflint)
 • Canolfan Feddygol Glanrafon, Bradley's (Y Wyddgrug)
 • Wrecsam (Meddygfa Parc Borras)
 • Meddygfa Glanfa, Bangor
 • Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
 • Hwb Yr Hen Ysgol, Llanrwst

Bydd cleifion yn cael cyfarwyddiadau clir ar beth i'w wneud wrth ddod i apwyntiad mewn Canolfan Asesu Leol er mwyn sicrhau bod pob claf, gofalwr a staff y Ganolfan yn ddiogel.

Mae'r tîm yn y Ganolfan Asesu Leol yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn eich cymuned leol a phractisau meddygon teulu, ac efallai y bydd meddyg teulu neu nyrs o bractis arall yn eich gweld. 

Mae Meddygfeydd yn parhau ar agor ledled Gogledd Cymru ac yn cymryd apwyntiadau drwy ymgynghoriadau dros y ffôn. Os oes arnoch angen gweld eich meddyg teulu neu gael gofal, ffoniwch eich meddygfa fel arfer i gael cymorth.

Rhannu: