COVID-19 Cyngor i Gleifion

Mae COVID-19 yn salwch newydd sy’n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybr anadlu.

Symptomau

Symptomau mwyaf cyffredin COVID-19 yw pwl diweddar o:

  • Beswch newydd barhaus a/neu
  • Wres uchel
  • Colli, neu newid, o ran eich synnwyr blasu neu arogleuo arferol

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, mi fydd COVID-19 yn haint cymedrol.

Nid oes angen i bobl gysylltu â GIG 111 Cymru mwyach os credant y gallent fod wedi dal COVID-19.

Dim ond os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref, bod eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw’ch symptomau’n gwella ar ôl saith niwrnod y dylech gysylltu â GIG 111 Cymru. Peidiwch â mynd i’r feddygfa, fferyllfa nac yr ysbyty. 

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er mwyn cael mynediad at wybodaeth mewn BSL, cliciwch yma.

Rhannu: