Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd

Mae Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd yn rhaglen newydd gyffrous sy'n cael ei chynnig i'r holl ferched beichiog yn ardal Wrecsam ac mae ar gael i ferched ar draws Gogledd Cymru os ydynt yn fodlon teithio i Wrecsam.

Wedi ei datblygu gan Ddietegwyr Iechyd Cyhoeddus a Bydwragedd, ei nod yw cefnogi merched i fwyta'n iach a bod yn actif a chynnal pwysau beichiogrwydd iach.

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen yn cael ei chynnal dros 6 sesiwn wythnosol, sy'n cynnwys pynciau megis:

  • Mythau a ffeithiau am fwyta'n iach a gweithgaredd corfforol mewn beichiogrwydd.
  • Awgrymiadau bwyta'n iach a diogelwch bwyd mewn beichiogrwydd
  • Arweiniad ar maint dogn
  • Ar beth i edrych ar labeli bwyd
  • Canolbwyntio ar eich bwyd - cynllunio pryd o fwyd, arbed amser ac arian wrth gynllunio prydau bwyd.
  • Awgrymiadau ar gyfer cadw'n actif yn ystod beichiogrwydd
  • Faint o bwysau sy'n ddiogel i chi ei fagu yn ystod beichiogrwydd/
  • A llawer mwy!

Ein nod yw cefnogi a rhoi grym i ferched i wneud dewisiadau gwybodus am eu harferion bwyta ac arferion gweithgarwch.

Cyfarfod y Tîm

 

 

Sarah Powell-Jones - Hwylusydd Bwyta'n Ddoeth mewn Beichiogrwydd

 

 

 

 

Andrea Basu - Arweinydd Gwasanaeth dros Ddieteteg Iechyd Cyhoeddus

 

 

Sut i gofrestru

Mae rhaglenni ar gael mewn gwahanol leoliadau ar draws Wrecsam gyda dyddiadau ac amser dechrau gwahanol yn amrywio o'r bore, amser cinio a gyda'r nos i alluogi i gymaint o ferched â phosibl gael mynediad at y sesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i gofrestru, ewch ar Fipwrexham.eventbrite.com, fel arall gofynnwch i'ch bydwraig am fanylion neu cysylltwch â Sarah Powell-Jones, Hwylusydd Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd ar 07966 516 743