Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd

Mae Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd yn rhaglen newydd gyffrous sy'n cael ei chynnig i'r holl ferched beichiog yn ardal Wrecsam ac mae ar gael i ferched ar draws Gogledd Cymru os ydynt yn fodlon teithio i Wrecsam.

Wedi ei datblygu gan Ddietegwyr Iechyd Cyhoeddus a Bydwragedd, ei nod yw cefnogi merched i fwyta'n iach a bod yn actif a chynnal pwysau beichiogrwydd iach.

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae'r rhaglen yn cael ei chynnal dros 6 sesiwn wythnosol, sy'n cynnwys pynciau megis:

  • Mythau a ffeithiau am fwyta'n iach a gweithgaredd corfforol mewn beichiogrwydd.
  • Awgrymiadau bwyta'n iach a diogelwch bwyd mewn beichiogrwydd
  • Arweiniad ar maint dogn
  • Ar beth i edrych ar labeli bwyd
  • Canolbwyntio ar eich bwyd - cynllunio pryd o fwyd, arbed amser ac arian wrth gynllunio prydau bwyd.
  • Awgrymiadau ar gyfer cadw'n actif yn ystod beichiogrwydd
  • Faint o bwysau sy'n ddiogel i chi ei fagu yn ystod beichiogrwydd/
  • A llawer mwy!

Ein nod yw cefnogi a rhoi grym i ferched i wneud dewisiadau gwybodus am eu harferion bwyta ac arferion gweithgarwch.

Cyfarfod y Tîm

 

 

Sarah Powell-Jones - Hwylusydd Bwyta'n Ddoeth mewn Beichiogrwydd

 

 

 

 

Andrea Basu - Arweinydd Gwasanaeth dros Ddieteteg Iechyd Cyhoeddus

 

 

Sut i gofrestru

Mae rhaglenni ar gael mewn gwahanol leoliadau ar draws Wrecsam gyda dyddiadau ac amser dechrau gwahanol yn amrywio o'r bore, amser cinio a gyda'r nos i alluogi i gymaint o ferched â phosibl gael mynediad at y sesiynau.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i gofrestru, ewch ar Fipwrexham.eventbrite.com, fel arall gofynnwch i'ch bydwraig am fanylion neu cysylltwch â Sarah Powell-Jones, Hwylusydd Bwyta'n Ddoeth yn ystod Beichiogrwydd ar 07966 516 743