Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun croeso i fwydo ar y fron

Mae'r cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron yn tynnu sylw at y lleoliadau hynny sy'n annog a chefnogi merched yn weithredol i fwydo ar y fron. 

Mae lleoliadau ar draws Gogledd Cymru wedi ymuno â chynllun i gefnogi mamau newydd i fwydo ar y fron pan fyddant yn mynd allan.  

Edrychwch allan am logo Croesawu Bwydo ar y Fron mewn siopau a lleoliadau yn agos i chi.

I ganfod lleoliadau yn eich ardal leol neu drwy Ogledd Cymru, ymwelwch â Gwefan Dewis a chwiliwch gan ddefnyddio 'bwydo ar y fron' a'ch cod post.

Cofrestru i ddod yn lleoliad cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron

Sefydlwyd y Cynllun Croesawu Bwydo ar y Fron i adnabod adeiladau sy'n deall a chefnogi anghenion mamau a'u babanod sy'n bwydo ar y fron.

Mae'r cynllun yn agored i fusnesau lleol gan gynnwys bwytai, siopau trin gwallt, siopau, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau cymunedol a chanolfannau iechyd ac ati. 

Unwaith y mae busnesau lleol wedi cytuno i amodau’r cynllun, gallant arddangos y sticer 'Croesawu Bwydo ar y Fron". Mae hyn yn dangos i famau y byddant yn gweld amgylchedd cefnogol a chyfforddus lle gallant fwydo ar y fron.

Os ydych yn fusnes lleol a fyddai'n hoffi ymuno â'r cynllun, mae angen dilyn y broses ganlynol:

  • Cwblhau’r ffurflen gais
  • Ar ôl derbyn y ffurflen gais wedi ei chwblhau, caiff eich adeilad ei ychwanegu at gronfa ddata lleoliadau cyfeillgar i fwydo ar y fron yng Ngogledd Cymru. Anfonir sticer ffenestr gyda phosteri allan atoch drwy'r post.