Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Llyfryn Bwydo ar y fron a gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol

Paratoi ar gyfer bwydo ar y fron cyn yr enedigaeth - Mae'n syniad da darganfod cymaint ag y gallwch am fwydo ar y fron cyn i'r babi gael ei eni. I'ch helpu gyda'ch dewisiadau bwydo, mae gennym lawer o wybodaeth wedi'i restru isod. Gall eich bydwraig hefyd ddweud wrthych am ddosbarthiadau cyn geni yn eich ardal fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am fwydo ar y fron a rhoi cyfle i chi gyfarfod â mamau eraill sy'n disgwyl babi yr un pryd â chi.

Hefyd, gallwch lawrlwytho'r ap Baby buddy ar eich ffôn neu gyfrifiadur, a chreu eich cyfaill digidol eich hun fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich beichiogrwydd nes bydd eich babi'n 6 mis oed.

Paratoi at yr Enedigaeth:

Ar ôl yr enedigaeth:

Mae’r dyddiau cyntaf o fod yn fam yn gallu bod yn eithaf anodd gan dy fod ti a’r babi yn dod dros yr enedigaeth. Byddai rhan fwyaf o famau sydd wedi bwydo ar y fron yn dweud y gall gymryd sbel, felly rho amser i ti dy hun. Darllenwch ein arweiniad ar fwydo ar y fron i famau newydd am wybodaeth ddefnyddiol ar fwydo ar y fron yn ystod yr wythnosau cyntaf.

Gwybodaeth ar faterion cyffredin:

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar y gwefannau canlynol:

  • Gwefan Association of Breastfeeding Mothers - cyngor da ar broblemau cyffredin bwydo ar y fron
  • Menter Cyfeillgar i Fabanod - Tudalen Rhieni - gwybodaeth ar y Fenter a'r math o gefnogaeth allech chi ei gael â bwydo ar y fron
  • Gwefan Best Beginnings - clipiau fideo yn dangos profiadau mamau eraill yn cynnwys arweiniad manwl ar sut i gael y babi i gydio yn y fron
  • Gwefan Breastfeeding Network - gwefan arbennig o dda i gael gwybodaeth am broblemau cyffredin bwydo ar y fron: tethi dolurus, dwythellau wedi blocio, Mastitis
  • Pob Plentyn Cymru - Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu gwefan Pob Plentyn Cymru er mwyn rhoi syniadau i'ch helpu i roi cychwyniad iach a hapus i fywyd eich plentyn. Mae iechyd cyhoeddus Cymru wedi creu 10 cam at bwysau iach i helpu teuluoedd yng Nghymru i fagu  plant i fod yn iach ac yn hapus.
  • Gwefan Kelly Mom - gwefan Americanaidd yn llawn erthyglau'n seiliedig ar dystiolaeth am fwydo eich babi
  • La Leche League - sefydliad elusennol byd eang a sefydlwyd i roi gwybodaeth ac anogaeth i famau sy'n bwydo ar y fron
  • Gwefan y National Childbirth Trust - elusen fwyaf y Deyrnas Unedig ar gyfer rhieni, sy'n cefnogi rhieni cyn yr enedigaeth ac wedyn
  • NHS Choices - Gwefan Bwydo ar y fron - Mae NHS Choices yn cynnig ystod o dudalennau ar bynciau i hyrwyddo iechyd a lles