Neidio i'r prif gynnwy

Bwydo ar y Fron

Yn disgwyl babi yn ystod COVID19?
Oes gennych chi ddiddordeb mewn paratoi ar gyfer eich babi ond yn methu sesiynau cyn geni gyda’ch bydwraig? Dyma ein sesiwn rithwir wych cyn geni! "Dewch i ni siarad am fwydo babanod"! Wedi ei pharatoi gan ein Cydlynydd Bwydo Babanod i’ch helpu i baratoi am eich babi pan ydych gartref. Mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol a dolenni i ffynhonellau gwybodaeth defnyddiol eraill. Cymerwch eich amser i fynd drwy’r sesiwn, gwylio’r fideos byr, darllen y dolenni a mwynhau paratoi am eich babi!

Canllawiau a gwefannau defnyddiol ar fwydo ar y fron yn ystod pandemig COVID-19:
Sefydliad Iechyd y Byd - Canllaw cyflym i COVID-19, beichiogrwydd a bwydo ar y fron
Rhwydwaith Bwydo ar y Fron (DU) - Y diweddaraf ar coronafeirws a bwydo ar y fron
La Leche Cynghrair Rhyngwladol - Parhau i nyrsio eich babi drwy COVID-19 a heintiau anadlol eraill
Coleg Brenhinol yr Obstetryddion/Coleg Brenhinol y Bydwragedd - Gwybodaeth i fenywod beichiog a mamau newydd

Un o’r penderfyniadau pwysicaf y byddwch yn ei wneud fel rhiant newydd ydy sut i fwydo’ch babi. Datblygwyd y tudalennau hyn i roi'r holl wybodaeth fydd arnoch ei angen i wneud penderfyniad gwybodus am fwydo eich babi a phwy allai eich cefnogi gyda'r penderfyniad.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu sylwadau ar sut i wella y tudalennau hyn, cysylltwch â PBC.CynllunCroesoBwydoFron@wales.nhs.uk