Neidio i'r prif gynnwy

Ysmygu - Helpa Fi i Stopio

Mae defnyddio cymorth am ddim y GIG a meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu yn rhoi’r cyfle gorau i chi roi’r gorau i smygu unwaith ac am byth.

Byddwch yn gallu siarad ag arbenigwr roi’r gorau i smygu am y camau sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau iddi a sut y gallwch oresgyn sefyllfaoedd anodd.

  • Cymorth cyfrinachol heb barn sydd ar gael am ddim gan arbenigwr cyfeillgar ar roi’r gorau i smygu
  • Cymorth wyneb yn wyneb neu dros y ffôn
  • Cymorth un i un neu gwrdd â smygwyr eraill
  • Sesiynau wythnosol wedi’u teilwra i ddiwallu eich anghenion
  • Monitro eich cynnydd
  • Mynediad i feddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu am ddim

Ymweld Helpa Fi I Stopio i ddechrau

 

Straeon Stopio

 

Ein Gwasanaethu