Trawma ac Orthopedig

Mae llawfeddygaeth trawma a thor asgwrn wedi bod yn cael eu cynnal fel yr arfer drwy gydol y pandemig.

Cleifion allanol
Rydym ar hyn o bryd yn cysylltu â phob claf sydd angen apwyntiad dilynol ac adolygiad dros y ffôn.

Triniaethau
Ail ddechreuodd y triniaethau canlynol ym mis Awst, ac maent yn cael eu cynnal yn Ysbyty Spire Yale yn Wrecsam ar gyfer y cleifion fwyaf brys ar draws Gogledd Cymru: 

  • Llawfeddygaeth Dethol Brys ar y glun a phen-glin
  • Llawfeddygaeth Dethol Brys ar y Dwylo
  • Llawfeddygaeth Dethol Brys ar y Traed
  • Llawfeddygaeth Dethol Brys ar yr Ysgwydd

Mae triniaethau achos dydd wedi ail ddechrau yn Ysbyty Abergele ac maent i fod i ail ddechrau yn Ysbyty Gwynedd ddechrau mis Medi

Cynlluniau’r Dyfodol
Mae llawfeddygaeth dethol brys yn Ysbyty Gwynedd wedi'u cynllunio i ail ddechrau ddiwedd mis Medi.

Bydd gwasanaethau dethol yn ail ddechrau yn Ysbyty Robert Jones Agnes yn Gobowen o 24 Awst 2020, gan wrthdroi'r gwaith trawma i'n prif ysbytai.

Mae Ysbyty Iarlles Caer wedi ail ddechrau llawfeddygaeth ar y benglin ym mis Awst 2020.

Ysgolion Cymalau
Fel rhan o’n cynlluniau i fynd i’r afael â’r achosion o COVID-19, mae’r Ysgolion Cymalau yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Abergele ac Ysbyty Maelor Wrecsam wedi eu canslo nes bydd rhybudd pellach.

Rhannu: