Llawfeddygaeth Gyffredinol

Mae’r holl lawfeddygaeth canser brys wedi parhau drwy gydol y pandemig.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig llai o glinigau wyneb yn wyneb ar gyfer yr holl gleifion sydd wedi cael diagnosis o ganser y fron a chanser colorectol.

Mae ein Clinigau Asesu’r Fron Cyflym ar gyfer cleifion symptomatig wedi parhau drwy gydol COVID-19 yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Llandudno, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam.  

O ddiwedd mis Gorffennaf ailddechreuodd sgrinio’r fron, er ar hyn o bryd, nid ydynt yn cael eu cynnig drwy unedau sgrinio symudol. Bydd gwahoddiadau am sgrinio yn eich cyfeirio at uned asesu Wrecsam neu Landudno ar hyn o bryd.

Mae llawfeddygaeth ar gyfer canser y fron wedi parhau drwy gydol y pandemig a bydd yn parhau i wneud hynny.

O ganol fis Gorffennaf ailddechreuodd y triniaethau achos dydd canlynol yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Glan Clwyd:

  • Atgyweirio hernia arffedol brys
  • Achosion Endosgopi a Colonosgopi Brys 

O ganol fis Gorffennaf ailddechreuodd y llawfeddygaeth ddewisol ganlynol yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Glan Clwyd:

  • Cholesystectomi Laparosgopig Brys

Mae llawfeddygaeth Gastro-berfeddol Uwch Brys yn parhau ac mae ein capasiti ar gyfer llawfeddygaeth gastro-berfeddol uwch ac is yn awr wedi cynyddu.

Mae triniaethau Fasgwlaidd brys yn parhau.

Rhannu: