Iechyd Rhyw

Mae’r holl wasanaethau ar gael ar draws y Bwrdd Iechyd, er hynny dim ond un Clinig Ymylol sydd yn weithredol ar hyn o bryd yn y Rhyl.

Bydd cleifion yn cael eu hasesu dros y ffôn ac yn cael ymgynghoriad dros y ffôn gyda chlinigwr neu eu cyfeirio at brofion ar-lein gan ddibynnu ar angen y claf. Ni fydd cleifion yn gallu mynd i’r clinig am gyswllt wyneb wrth wyneb heb gwblhau ymgynghoriad dros y ffôn yn gyntaf.

 

Rhannu: