Dermatoleg

Nid ydym yn cynnig unrhyw apwyntiadau a drefnwyd i gleifion rheolaidd a chleifion nad ydynt yn frys ar hyn o bryd ond os bydd cleifion yn cysylltu byddant yn cael galwad yn ôl. Fodd bynnag, byddem yn annog yn gryf i gleifion gysylltu â’u Meddygon Teulu yn gyntaf.

Rydym wedi ailddechrau dermatoleg llun i helpu gyda brysbennu cleifion.

Mae gennym ychydig o glinigau wyneb yn wyneb ar gael i gleifion brys yn glinigol ar hyn o bryd ac rydym yn parhau i gynnig llawfeddygaeth a thriniaethau ar gyfer rhoi diagnosis a thrin cyflyrau croen.

Bydd y rhan fwyaf o glinigau yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb erbyn canol mis Medi, ond bydd y clinigau hyn yn llai gyda llai o slotiau apwyntiad i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol ac amser i lanhau rhwng cleifion.

Byddwn yn parhau i gynnal clinigau ffôn fel ein llinell gyntaf o ymyriad clinigol, bydd apwyntiadau wyneb yn wyneb ond yn cael eu cynnig os nad oes dewis arall.

Rhannu: