Awdioleg

Mae Gwasanaeth Mynediad Agored Cymhorthion Clyw'r Bwrdd Iechyd yn ein tri phrif ysbyty a'r gwasanaeth gwirfoddoli yn y gymuned wedi'u gohirio. 

Bydd atgyweiriadau hanfodol i gymhorthion clyw'n parhau trwy'r gwasanaeth atgyweirio trwy'r post.

Os ydych yn cael anawsterau a'ch bod yn teimlo na allwch ymdopi, gallwch gysylltu â'r Adrannau Awdioleg a bydd clinigydd yn gallu cysylltu â chi i roi cyngor a threfnu i'r ddyfais gael ei hanfon i'r ysbyty i'w hatgyweirio os bydd angen.

Ysbyty Glan Clwyd: 01745 448 740 x6301
Ysbyty Maelor Wrecsam: 01978 725 304 
Ysbyty Gwynedd: 01248 385 095

Rhannu: