Neidio i'r prif gynnwy

Apwyntiadau Cleifion Allanol

Rydym yn parhau i ofyn i gleifion fynychu apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb pan fo’n angenrheidiol yn glinigol i wneud hynny a lle gellir ei wneud yn ddiogel.

Efallai byddwch yn cael gwahoddiad i fynychu ‘Clinig Rhithiol’ un ai dros fideo neu’r ffôn hefyd.

Os ydych yn cael gwahoddiad i fynychu unrhyw un o’r apwyntiadau hyn, mae’n bwysig eich bod yn mynd iddynt. Os na allwch fynd iddynt, gofynnwn i chi roi gwybod i’r ysbyty cyn gynted â phosibl fel y gellir cynnig yr apwyntiad i rywun arall.

Er mwyn cadw cleifion a staff yn ddiogel mae’n bwysig cydymffurfio â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol. Os bydd rhaid i chi ddod i’r ysbyty, gofynnwn i chi ddod ar eich pen eich hun, lle bo’n bosibl, oni bai ei fod yn angenrheidiol i chi ddod gyda gofalwr.

I ganiatáu cadw pellter cymdeithasol peidiwch â dod i mewn i’r clinig tan 5 munud cyn amser eich apwyntiad oni bai eich bod wedi cael gwybod fel arall.

Mae ein staff wedi gweithio’n galed i sicrhau bod y gofal sydd ei angen arnoch yn gallu cael ei ddarparu mor ddiogel â phosibl. Mae eich diogelwch yn hollbwysig.

Rhannu: