Neidio i'r prif gynnwy

Services Info 1

25/08/20
Adran Achosion Brys ac Unedau Mân Anafiadau
25/08/20
Anaestheteg a Rheoli Poen
13/05/20
Androleg
25/08/20
Apwyntiadau Cleifion Allanol

Rydym yn parhau i ofyn i gleifion fynychu apwyntiadau cleifion allanol wyneb yn wyneb pan fo’n angenrheidiol yn glinigol i wneud hynny a lle gellir ei wneud yn ddiogel.

Efallai byddwch yn cael gwahoddiad i fynychu ‘Clinig Rhithiol’ un ai dros fideo neu’r ffôn hefyd.

Os ydych yn cael gwahoddiad i fynychu unrhyw un o’r apwyntiadau hyn, mae’n bwysig eich bod yn mynd iddynt. Os na allwch fynd iddynt, gofynnwn i chi roi gwybod i’r ysbyty cyn gynted â phosibl fel y gellir cynnig yr apwyntiad i rywun arall.

Er mwyn cadw cleifion a staff yn ddiogel mae’n bwysig cydymffurfio â’r mesurau cadw pellter cymdeithasol. Os bydd rhaid i chi ddod i’r ysbyty, gofynnwn i chi ddod ar eich pen eich hun, lle bo’n bosibl, oni bai ei fod yn angenrheidiol i chi ddod gyda gofalwr.

I ganiatáu cadw pellter cymdeithasol peidiwch â dod i mewn i’r clinig tan 5 munud cyn amser eich apwyntiad oni bai eich bod wedi cael gwybod fel arall.

Mae ein staff wedi gweithio’n galed i sicrhau bod y gofal sydd ei angen arnoch yn gallu cael ei ddarparu mor ddiogel â phosibl. Mae eich diogelwch yn hollbwysig.

23/03/20
Awdioleg
03/07/20
Canser
25/08/20
Cardioleg
23/03/20
Clefyd Parkinson
25/08/20
Dermatoleg
25/08/20
Diabetes/Endocrin
23/04/20
Dieteteg
25/08/20
ENT (Clust, Trwyn a Gwddf)
25/08/20
Ffisiotherapi
25/08/20
Gastroenteroleg
27/03/20
Gofal yr Henoed
25/08/20
Gynaecoleg
08/01/21
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)

Gallwch ddod o hyd i ddolen uniongyrchol at adran CAMHS y wefan yma

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (nhs.wales)

10/12/20
Iechyd Meddwl

Cefnogaeth iechyd meddwl yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19 - atebion i'ch cwestiynau.

Rhannu: