Neidio i'r prif gynnwy

Tîm brechu COVID-19: gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n dychwelyd

Os ydych yn gyn-weithiwr gofal iechyd proffesiynol e.e. meddyg teulu, meddyg, nyrs, bydwraig, gweithiwr proffesiynol perthynol i iechyd, gweithiwr cymorth gofal iechyd, ac os hoffech gefnogi rhaglen frechu COVID 19 GIG Cymru yn eich ardal, hoffem glywed gennych.

Mae nifer o rolau ar gael megis:

• Imiwneiddwyr

• Gadael gofal gan gynnwys monitro arwyddion hanfodol ac arwyddion o adwaith alergaidd

• Darparu cymorth cyntaf os/lle bo angen

• Goruchwylwyr clinigol

• Clercod archebu

• Gweinyddwyr

Darperir hyfforddiant llawn a diweddaru sgiliau yn ogystal â goruchwyliaeth, cymorth ac offer diogelu personol priodol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â'ch BCUHB.PublicVolunteers@wales.nhs.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, gallwch gael gwybodaeth am ymuno â thimau brechu eraill yng Nghymru ar wefan Addysg a Gwella Iechyd Cymru AaGIC.

Rhannu: