Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cael Prawf COVID-19

O ddydd Gwener 1 Ebrill 22022 bydd profion COVID-19 yn newid. Os ydych chi’n profi symptomau COVID-19 dylech hunan-ynysu ac archebu prawf llif unffordd. Bydd pob safle profi PCR ar gyfer y cyhoedd yn cau. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am brofion COVID-19 a chanllawiau ynysu ar gael er wefan Llywodraeth Cymru.

Pryd i wneud prawf llif unffordd (LFT) a sut i gael mynediad at brawf

Mae profion llif unffordd ar gael, yn rhad ac am ddim i bawb yng Nghymru.

Os oes gennych unrhyw un o brif symptomau COVID-19, dylech hunan-ynysu a chymryd prawf llif unffordd.

Prif symptomau COVID-19 yw:

  • Tymheredd uchel
  • Peswch parhaus
  • Colli neu newid blas neu arogl

Gallwch archebu profion llif unffordd (LFT) ar-lein neu drwy ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm (mae galwadau yn rhad ac am ddim). Nid yw profion llif unffordd bellach ar gael i’w casglu mewn lleoliadau fel fferyllfeydd.

Parhewch i hunan-ynysu nes i chi gael canlyniad eich prawf LFT.

Rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd