Neidio i'r prif gynnwy

Profi Symptomau Ehangach

Bellach gallwch fynd am brawf COVID-19 am ddim os oes gennych chi ystod ehangach o symptomau

Yn ogystal â'r tri symptom mwyaf cyffredin : gwres /twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Y symptomau ehangach hyn yw:

  • Symptomau tebyg i ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflyrau hysbys fel twymyn gwair, gan gynnwys unrhyw un neu bob un o’r symptomau canlynol: myalgia (poenau yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn llawn; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu grygni, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl ac wedi bod mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Gwneir y newid i helpu i ddod o hyd i achosion COVID-19 cudd yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau wrth symud yn ein blaenau. Po fwyaf o brofion a gynhelir, yr hawsaf fydd hi i adnabod clystyrau cynnar o achosion a mwtadau posib i’r firws. Bydd hyn yn helpu i leddfu cyfyngiadau yn y dyfodol.

Gofynnir i breswylwyr ystyried cael prawf os ydyn nhw'n profi unrhyw un o'r symptomau ehangach hyn os ydyn nhw'n symptomau newydd, parhaus a/neu anghyffredin iddyn nhw.

Nid yw'n ofynnol i unigolion sy'n cymryd prawf oherwydd y symptomau ehangach hyn hunan-ynysu tra eu bod yn aros am ganlyniad eu prawf. Mae hyn yn cynnwys plant a disgyblion ysgol a all barhau i fynychu ysgolion a lleoliadau gofal plant wrth iddynt aros am ganlyniad prawf. Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion â dolur rhydd a neu chwydu aros i ffwrdd o'r gwaith neu'r ysgol a pheidio â mynychu lleoliadau gofal plant nes eu bod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf Covid-19 yn negyddol.

Os yw unigolion wedyn yn derbyn canlyniad Covid-19 positif, yna rhaid iddyn nhw a'u cartref hunan-ynysu. Rhaid i aelwydydd hefyd hunan-ynysu os bydd unrhyw un yn datblygu unrhyw un o 3 symptom mwyaf cyffredin Covid-19 wrth aros i ganlyniad prawf a gymerir yn gysylltiedig â’r symptomau ehangach ddod yn ôl.

Ond os ydych chi'n profi un neu fwy o'r tri symptom COVID-19 mwyaf cyffredin (peswch parhaus, gwres / twymyn a / neu golli blas neu arogl) rhaid i chi barhau i ddilyn Canllaw Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar brofi ac ynysu a hunan-ynysu gyda'ch cartref wrth aros am ganlyniad prawf.

Cwestiynau Cyffredin

 

Rhannu: