Neidio i'r prif gynnwy

Pecynnau Hunan Brawf Llif un Ffordd

Annog pobl na all weithio gartref i ddefnyddio hunan brawf llif un ffordd

Anogir pawb na all weithio gartref i gael mynediad at becynnau hunan brawf llif un ffordd.

Bydd y pecynnau profi coronafirws cyflym ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n arddangos symptomau o'r firws ar gael i'w casglu o safleoedd profion lleol ar draws Gogledd Cymru. 

O ddydd Llun 26 Ebrill, gellir cyflwyno profion i gartrefi pobl trwy archebu gan Llywodraeth Cymru.

Mae'r profion yn hawdd eu defnyddio a gallant roi canlyniadau cyn pen 30 munud. Y gobaith yw y bydd gwella eu hargaeledd yn gwneud profion asymptomatig rheolaidd ar gyfer coronafirws yn fwy cyfleus a hygyrch i bobl nad ydynt wedi'u cynnwys o dan gynlluniau presennol mewn gweithleoedd, lleoliadau gofal plant, ysgolion, colegau a phrifysgolion. 

Gall cymaint ag 1 o bob 3 o bobl gael Covid heb arddangos symptomau sy'n golygu bod profion asymptomatig yn fodd pwysig i gadw pobl yn ddiogel wrth i gyfyngiadau gael eu llacio’n raddol. 

Mae'n bwysig bod hyd yn oed y rhai sydd wedi cael y brechlyn yn defnyddio'r profion ddwywaith yr wythnos gan y gallent barhau i gario'r firws a'i drosglwyddo i eraill.

Y cynnig o brofi cyflym ddwywaith yr wythnos

Ar hyn o bryd cynigir profion asymptomatig rheolaidd i'r grwpiau canlynol a dylent barhau i gael mynediad at y profion fel ag y maent yn awr:

  • Gweithwyr y GIG a gofal cymdeithasol
  •  Athrawon a darparwyr gofal plant
  •  Dysgwyr o flynyddoedd 7 neu'n hŷn gan gynnwys myfyrwyr prifysgol
  • Gweithleoedd gyda 10 neu fwy o weithwyr wedi'u cofrestru o dan y rhaglen profi gweithle

Sut i gael mynediad at brofion ddwywaith yr wythnos yng Ngogledd Cymru

O ddydd Llun 26 Ebrill, gellir cyflwyno profion i gartrefi pobl trwy archebu gan Llywodraeth Cymru.

O’r canolfannau casglu, gall pob unigolyn gasglu dau becyn o saith hunan brawf llif dwy ffordd. Argymhellir y gwneir y profion ddwywaith yr wythnos a chofnodi’r canlyniadau ar borth Llywodraeth y DU.

I gael manylion y canolfannau profi lleol, cliciwch ar eich canolfan agosaf o’r rhestr isod.

Gwybodaeth am y profion cyflym

  • Mae'r profion yn hawdd eu defnyddio a gallant roi canlyniadau cyn pen 30 munud. Argymhellir y dylid cynnal y profion yn y bore a 3-4 diwrnod ar wahân. Darllenwch y canllaw fesul cam ar gyfer hunan-brofi am COVID-19.
  •  Os oes canlyniad prawf llif un ffordd positif dylai'r unigolyn hunan-ynysu ar unwaith a threfnu prawf COVID (prawf PCR) cyn pen 24 awr trwy ffonio 119, ar-lein neu drwy ap GIG COVID-19 y GIG.
  • Os yw'n negyddol yna dylid cymryd prawf arall 3-4 diwrnod yn ddiweddarach. Fodd bynnag, os bydd symptomau coronafirws yn datblygu yn yr amser hwnnw dylid trefnu prawf COVID.
  • Mae angen cofnodi holl ganlyniadau'r profion - negyddol a phositif - ar-lein yma: https://www.gov.uk/report-covid19-result
  •  Mae mwy o wybodaeth am brofion llif un ffordd i'w gweld ar gwefan Llywodraeth Cymru.
Rhannu: