Neidio i'r prif gynnwy

Hybiau Cymorth Cymunedol

Mae Hybiau Cymorth Cymunedol yn siop-un-stop am wybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol sydd ar gael i'r holl drigolion. 

Mae nifer o Hybiau Cymorth Cymunedol wedi'u lleoli ar draws Gogledd Cymru lle mae dros 100 o sefydliadau cymunedol gwahanol yn dod at ei gilydd i ddarparu ystod eang o wasanaethau.

Mae gwasanaethau Hybiau Cymorth Cymunedol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Casglu pecynnau profi Dyfeisiau Llif Unffordd (LFD)
 • Bwyd (naill ai banc bwyd a/neu brydau bwyd wedi'u coginio/dosbarthiadau)
 • Cymorth gyda llety/tenantiaethau
 • Cyngor ar arian/rheoli dyled/budd-daliadau
 • Cyngor cyfreithiol (teuluol, cyflogaeth, materion sifil)
 • Cymorth gyda thanwydd/gwres
 • Cymorth i deuluoedd
 • Cymorth iechyd meddwl a chorfforol
 • Cymorth gyda chamdriniaeth yn y cartref a chamddefnyddio sylweddau
 • Cynhwysiant digidol
 • Mynd i mewn i fyd gwaith/cynnal cyflogaeth
 • Rhagnodi cymdeithasol

Manteisio ar wasanaethau Hybiau Cymorth Cymunedol

I fanteisio ar y gwasanaethau a gynigir yn yr hybiau, gallwch:

 • Gallwch gyfeirio chi'ch hun neu rywun rydych yn ei adnabod trwy ffonio neu e-bostio'r hwb. Gallwch hefyd ddefnyddio ein ffurflen cyfeirio at Hybiau Cymorth Cymunedol ar-lein. 
 • Galw heibio hwb yn ystod oriau agor (naill ai fel y sawl sy'n cyfeirio neu fel rhywun sydd am fanteisio ar y gwasanaeth)

Lleoliadau Hybiau Cymorth Cymunedol

Mae rhestr o'r lleoliadau, amseroedd agor a manylion cyswllt ar gyfer Hybiau Cymorth Cymunedol ar draws Gogledd Cymru ar gael isod. Gallwch hefyd fanteisio ar y gwasanaethau ar-lein, trwy e-bost, neges destun neu'r ffôn. 

Mae'r Hybiau Cymorth Cymunedol bob amser yn hapus i weithio gyda sefydliadau partner eraill. Os ydych chi'n adnabod partner a hoffai weithio gyda'n hybiau neu a hoffai ddarganfod mwy o wybodaeth, cysylltwch â Lisa Goodier, Rheolwr Arweiniol: Amddiffyn - BCUHB yn lisa.goodier@wales.nhs.uk neu 07525 726074.

Rhannu: