Neidio i'r prif gynnwy

Y diweddaraf ar frechlynnau

Diweddariadau wythnosol ar ein cynlluniau brechu a chynnydd ar y brechiadau yng Ngogledd Cymru:

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yn ystod y dyddiau diwethaf, rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall, drwy roi dros 200,000 dos o’r brechlyn...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig drwy frechu neu gynnig apwyntiad i bawb yn y pedwar grŵp blaenoriaeth cyntaf...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau (Fideo)

Gwybodaeth am sut rydym yn darparu’r brechlynnau coronafeirws yng Ngogledd Cymru.

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Gyda llai nag wythnos i fynd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Mae cynlluniau i frechu rhyw 2,000 o bobl yn Ysbyty Penrhos Stanley. 

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Ddydd Llun 1 Chwefror, fe wnaethom gyrraedd carreg filltir bwysig. Ni yw'r Bwrdd Iechyd cyntaf yng...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yr wythnos ddiwethaf gwelwyd cynnydd sylweddol yng...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf mae BIPBC wedi rhoi mwy o frechlynnau nac unrhyw...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Ers yr wythnos ddiwethaf, mae chwarter Grwpiau Blaenoriaeth 1 a 2...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

“Cawsom wybod am oedi o ran rhyddhau swp o frechlynnau a fyddai wedi...

Methu apwyntiadau

Nid ydym wedi cael problemau arwyddocaol gyda phobl yn methu...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Mae meddygfeydd ledled Gogledd Cymru wedi...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yr wythnos ddiwethaf, gwelsom gynnydd sylweddol yn nifer y brechiadau a oedd yn cael eu cynnig ar...

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Ar gamau cynnar y broses gyflwyno, cafodd holl gynlluniau'r Bwrdd Iechyd eu hadolygu o ystyried...

Rhannu: