Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Digwyddiadau diogelwch cleifion oherwydd COVID-19 Nosocomiaidd

Mae Fframwaith Cenedlaethol a rhaglen waith wedi ei gytuno i gefnogi dull cyson Cenedlaethol ynglyn a ymwchwiliadau i ddigwyddiadau diogelwch cleifion sy’n ymwneud a covid-19. Cafodd y rhaglen waith Covid-19 Cenedlaethol ei ddatblygu fel ymateb uniongyrchol i’r pandemig Covid-19. Y prif allbynnau o’r rhaglen waith yw i ddarparu lefel uchel o sicrwydd fod pob digwyddiad diogelwch cleifion mewn achosion gofal iechyd a gaffaelwyd covid-19 yn cael eu hymchwilio yn unol ‘ar gofynion ‘Putting Things Right, ac er mwyn sichrau fod cwynion a godwyd gan cleifion eu teuluoedd a’u gofalwyr yn cael ei gweithredu arnynt.

Mae’r dogyfnnau isod wedi eu cynhyrchu er mwyn ceisio darparu ymatebion cyffredinol ynglylch a’r rhaglen waith. Rydym yn derbyn fodd bynnag y bydd gan y cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr gwestiynnau mwy manwl i’w gofyn, er mwyn cefnogi, mi fydd llinell ffon uniongyrchol gan BCUHB yn weithredol yn fyw, y rhif ffón yw 03000 846 992, gyda’r cyfeiriad ebost perthnsol ar gael i gysylltu BCU.HCAICovid19@wales.nhs.uk.

Cwestiynau cyffredin i cleifion a theuluoedd, 20/07/2022