Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau COVID-19 Nosocomiaidd

Mae Fframwaith Cenedlaethol a rhaglen waith wedi ei gytuno i gefnogi dull cyson Cenedlaethol ynglyn a ymwchwiliadau i ddigwyddiadau diogelwch cleifion sy’n ymwneud a covid-19. Cafodd y rhaglen waith Covid-19 Cenedlaethol ei ddatblygu fel ymateb uniongyrchol i’r pandemig Covid-19. Y prif allbynnau o’r rhaglen waith yw i ddarparu lefel uchel o sicrwydd fod pob digwyddiad diogelwch cleifion mewn achosion gofal iechyd a gaffaelwyd covid-19 yn cael eu hymchwilio yn unol ar gofynion Gweithio i Wella, ac er mwyn sichrau fod cwynion a godwyd gan cleifion eu teuluoedd a’u gofalwyr yn cael ei gweithredu arnynt.

Nod y dogfennau isod yw rhoi atebion i rai o’r cwestiynau cyffredin a ofynnir am y rhaglen. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd gan gleifion a’u teuluoedd ymholiadau manylach, felly, mae gennym dîm ymroddedig i roi’r cymorth sydd ei angen arnoch tra bod yr adolygiad yn cael ei gynnal, os ydych yn dymuno siarad am unrhyw agwedd, yna mae ein gwasanaeth ar gael pum diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm, y tu allan i’r oriau hyn mae gennym gyfleuster neges llais a byddwn yn dychwelyd eich galwad.

Ein manylion cyswllt

Rhif ffôn llinell gymorth Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI) COVID-19: - 03000 846 992

Cyfeiriad e-bost: BCU.HCAICovid19@wales.nhs.uk

Dolenni ac adnoddau