Neidio i'r prif gynnwy

Trefnu apwyntiad ar-lein Pigiad COVID-19

Os cawsoch eich gwahodd am eich apwyntiad brechu COVID-19 cyn 31 Rhagfyr - Cadwch at ddyddiad yr apwyntiad hwnnw.

Os oes gennych apwyntiad ym mis Ionawr, ail-drefnwch yr apwyntiad ar gyfer mis Rhagfyr gan ddefnyddio ein gwasanaeth trefnu ar-lein.


Gallwch fynd i unrhyw rai o’n safleoedd brechu erbyn hyn heb apwyntiad i dderbyn eich brechiad, ond bydd trefnu apwyntiad ar-lein yn helpu i osgoi unrhyw giwiau hir posibl.

Rydym yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sbarduno ein rhaglen atgyfnerthu. Rydym bellach mewn sefyllfa i gynnig gwasanaeth trefnu apwyntiadau ar-lein ar gyfer nifer o safleoedd allweddol ledled Gogledd Cymru.

Trefnu Apwyntiadau Ar-lein

  • Ar gyfer y rhai 12+, dos cyntaf, yr ail ddos a'r dos atgyfnerthu (Mae'n rhaid i bobl ifanc dan 18 mlwydd oed aros 12 wythnos rhwng dosau)
  • Os oes gennych apwyntiad ym mis Ionawr, ail-drefnwch yr apwyntiad ar gyfer mis Rhagfyr
  • Caniatewch 28 diwrnod ar ôl cael COVID-19 i drefnu eich apwyntiad
  • Arhoswch dri mis ar ôl cael eich ail frechiad COVID-19 cyn cael brechiad atgyfnerthu, mae'r un peth yn berthnasol i'r rhai sydd â system imiwnedd wannach na'r cyffredin sydd wedi cael eu trydydd dos
  • Cadwch at eich apwyntiad ym mis Rhagfyr os oes gennych un eisoes
  • Dewiswch y ganolfan frechu sydd orau gennych

Os nad oes apwyntiadau ar gael yn y calendrau trefnu apwyntiad isod, gwiriwch yn aml gan y bydd apwyntiadau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd.

 

Cyngor Sir Ynys Mon & Gwynedd 

 

Sir Conwy & Sir Dinbych 

 

Sir Y Flint & Wrecsam

Rhannu: