Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio COVID-19 ar gyfer pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed

Mae gennym nifer o glinigau brechu rhag COVID-19 ar agor ar draws Gogledd Cymru lle gall pobl ifanc rhwng 12 a 15 oed alw heibio heb apwyntiad er mwyn derbyn dos cyntaf. Gwahoddir y bobl ifanc hynny rhwng 12 a 15 oed sydd wedi trefnu apwyntiad ar gyfer yr wythnosau sydd i ddod i fynychu unrhyw rai o’r clinigau galw heibio hyn, os ydynt yn awyddus i dderbyn eu brechlyn yn gynt.

Bydd angen i riant neu warcheidwad roi cydsyniad ar ran y person ifanc a dod gyda nhw pan fyddant yn derbyn eu brechiad.  

Isod mae rhestr o leoliadau, dyddiadau ac amseroedd agor:

Wrecsam - Canolfan Catrin Finch

 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul rhwng 09:00 a 17:00 (Dydd Sul 12 Rhagfyr byddwn yn cau am 16:00)

Queensferry - Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul rhwng 09:00 a 19:00

Llanelwy - Canolfan Optic

 •  Dydd Sul rhwng 08:30 a 19:30

Llandudno - Tŷ Sector

 • Dydd Sul rhwng 08:30 a 19:30

Caergybi - Ysbyty Penrhos Stanley 

 • Dydd Sadwrn 27 Tachwedd o 8:30am - 3pm

Bangor - Ffordd Ffriddoedd

 • Dyddd Sul 19 Rhagfyr o 8:30am - 11am

Tremadog - Ysbyty Alltwen 

 • Dydd Mercher 8 Rhagfyr o 6:30pm - 8:15pm
 • Dydd Iau 9 Rhagfyr o 6:30pm - 8:15pm
 • Dydd Sul 12 Rhagfyr o 8:30am - 7:05pm
 • Dydd Mercher 15 Rhagfyr o 6:30am - 8:15pm

Canolfan Hamdden Dolegellau 

 • Dydd Sadwrn 11 Rhagfyr o 10am - 6:45pm

Mae’n bwysig iawn i bobl ifanc a’u rhieni/gwarcheidwaid wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch brechu, ar sail gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy, megis Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ddefnyddiol ar gael ar wefannau’r BBCPublic Health England, a Chymdeithas Imiwnoleg Prydain.

Gweler ein cwestiynau cyffredin ynghylch brechiadau i bobl ifanc 12-15 oed am fwy o wybodaeth.

Disgwylir cyngor yn ddiweddarach gan y JCVI ynghylch cynnig ail ddos neu beidio i’r grŵp oedran hwn.

Rhannu: