Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio brechu COVID-19 Gwynedd a Môn

Gweler y wybodaeth isod yn ymwneud â lle gallwch alw heibio i dderbyn eich brechlyn rhag COVID-19 heb apwyntiad, gallwch hefyd drefnu apwyntiad ar-lein ar safleoedd eraill nad ydynt wedi'u rhestru eto isod. Gallwch fynd i unrhyw rai o’r clinigau galw heibio hyn i dderbyn eich dos cyntaf, eich ail ddos neu’r pigiad atgyfnerthu.

Gall y sawl sy'n 18 oed a hŷn sydd wedi derbyn eu hail ddos o leiaf dri mis yn ôl drefnu eu brechlyn atgyfnerthu ar-lein neu fynd i unrhyw un o'n clinigau galw heibio

Rhagor o wybodaeth am gymhwyster i dderbyn brechiadau COVID-19 ar gyfer eich dos cyntaf, ail ddos a’r pigiad atgyfnerthu.

Ffriddoedd Road (Coleg Menai), Ffriddoedd Site, Ffriddoedd Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2TP 

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

  • Pobl sy'n 16 oed ac hŷn: Dydd Llun 17 Ionawr i Dydd Sul 23 Ionawr o 8:30am-7pm (bob diwrnod)
  • Oedran 12-15: Dydd Llun 17 Ionawr i Dydd Gwener 21 Ionawr o 4pm-7pm (bob diwrnod)
  • Oedran 12-15: Dydd Sadwrn 22 Ionawr i Dydd Sul 23 Ionawr o 8:30am-7pm

Clwb pêl-droed Llangefni - Talwrn Rd, Llangefni LL77

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

  • Dydd Gwener 21 Ionawr o 9:30am-7pm

Ysbyty Penrhos Stanley, Holyhead, LL65 2QA

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

  • Dydd Sadwrn 22 Ionawr o 8:30am-7pm 
  • Dydd Sul 23 Ionawr from 8:30am-7pm

Ysbyty Alltwen Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ

1af ac 2ail i oedran 12+, 1af, 2ail a pigiad atgyfnerthu i oedran 18+

  • Dydd Sadwrn 22 Ionawr o 8:30am-7pm 
  • Dydd Sul 23 Ionawr from 8:30am-7pm
Rhannu: