Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Clinigau galw heibio brechu COVID-19 Gwynedd a Môn

Sylwch fod y brechiadau atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn wedi dod i ben ar 30 Mehefin. Mae'r clinigau brechu COVID-19 galw heibio isod ar gyfer y rhai sy'n derbyn eu dos cyntaf, ail ddos neu ddos atgyfnerthu cyntaf yn unig.

Gweler y wybodaeth isod yn ymwneud â lle gallwch alw heibio i dderbyn eich brechiad rhag COVID-19 heb drefnu apwyntiad. Gallwch fynd i unrhyw rai o’r clinigau galw heibio hyn i dderbyn eich dos cyntaf, ail ddos a’ch pigiad atgyfnerthu cyntaf. Mae rhagor o wybodaeth am gymhwyster ar gyfer brechiadau COVID-19 ar gael yma. 

Ffordd Ffriddoedd (Coleg Menai), Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2TP 

Y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn: 

 • ddydd Llun 8 Awst o 8:30am-7pm
 • ddydd Mawrth 9 Awst o 8:30am-7pm
 • ddydd Mercher 10 Awst o 2pm-7pm
 • ddydd Iau 11 Awst o 8:30am-7pm
 • ddydd Gwener 12 Awst o 8:30-7pm
 • ddydd Mercher 17 Awst o 1:30pm-7pm

Y sawl rhwng 5 a 11 oed yn unig:

 • ddydd Iau 9 Awst o 8:30am-2pm

Ysbyty Alltwen, Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ 

 • ddydd Sadwrn 6 Awst o 8:30am-5pm (rhwng 5-11 oed yn unig)
 • ddydd Sul 7 Awst o 8:30am-7pm (y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn) 

Clwb Pêl-droed Llangefni - Ffordd Talwrn, Llangefni LL77 7RP

Y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn: 

 • ddydd Llun 8 Awst o 3pm-6pm
 • ddydd Llun 15 Awst o 3pm-6:45pm

Y sawl rhwng 5 a 11 oed yn unig:

 • ddydd Llun 8 Awst o 9:30am-2pm
 • ddydd Llun 15 Awst o 9:30am-2pm

Ysbyty Penrhos Stanley, Ffordd Traeth Penrhos, Caergybi LL65 2QA

Y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn: 

 • ddydd Sul 14 Awst o 3pm-7:16pm

Y sawl rhwng 5 a 11 oed yn unig:

 • ddydd Sadwrn 13 Awst o 10am-7pm

Canolfan Tennis Arfon, Ffordd Bethel, Caernarfon LL55 1DU

Y sawl rhwng 5 a 11 oed yn unig:

 • ddydd Sadwrn 6 Awst o 8:30am-5pm 
 • ddydd Sul 7 Awst o 8:30am-5pm 

Y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn: 

 • ddydd Sul 7 Awst o 5:30pm-7pm

Canolfan Iechyd Tywyn

Y sawl rhwng 5 a 11 oed yn unig:

 • ddydd Sadwrn 13 Awst o 10am-11am

Y rhai sy'n 12 oed ac yn hŷn: 

 • ddydd Sadwrn 13 Awst o 2:30pm-5:30pm