Apeliadau ac Astudiaethau Achos

Apêl gan: Sue Brierley-Hobson, Pennaeth Dieteteg (Ardal y Canol)
Mae gwaith deitegwyr i wneud y mwyaf o les maethol cleifion yn hanfodol yn ein brwydr yn erbyn COVID19. Rwy’n annog bob Dietegydd i gefnogi ein hymdrechion cydweithredol; ymunwch â’n tîm i wneud gwahaniaeth ystyrlon!

Croeso’n Ôl: Gleys Fon, Nyrs Cymuned wedi dychwelyd o ymddeoliad
Roeddwn yn gyflogedig fel nyrs Hosbis yn y Cartref am 22 mlynedd ac yn Nyrs Cymuned llanw. Rwy’n dychwelyd gan ei fod y peth iawn i’w wneud i helpu fy nghydweithwyr. Unwaith yn nyrs, nyrs am byth! Os ydych chi’n meddwl am ddychwelyd, bydd eich profiad yn amhrisiadwy.

Croeso’n Ôl: Andy Harrop, Therapydd Galwedigaethol Arbenigol (ardal y dwyrain)

Apêl gan: Nicky Evans, Ffisiotherapydd (ardal y canol)

Croeso’n ôl: Nayema Williams, cyn Nyrs Adran Achosion Brys
Pan wnes i sylweddoli pa mor ddifrifol yw’r cyfnod hwn o COVID-19, penderfynais fod raid i mi ddychwelyd i nyrsio i helpu fy nghydweithwyr.  Cefais hyfforddiant yn ddiweddar gyda thîm gofal dwys Ysbyty Gwynedd i adnewyddu fy sgiliau.  Nid oeddwn wedi cael cysylltiad â chleifion am y ddwy flynedd ddiwethaf, felly bu’r hyfforddiant hwn o fudd mawr.

Rhannu: