Recriwtio o fewn Betsi (COVID-19)

 

Diolch am ddangos diddordeb mewn helpu'r GIG i frwydro COVID-19. Mae gan y firws y potensial i roi pwysau ychwanegol enfawr ar ein GIG ac ar ein cyd-ddinasyddion. Bydd eich cefnogaeth yn gwneud mwy o wahaniaeth nag erioed o'r blaen, nid yn unig i'n cleifion, ond i'n cydweithwyr a'r gymuned ehangach.

Dilynwch #BetsiNeedsYou

Rhannu: