Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol (HPF)

Diben Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy:

  • hwyluso ymgysylltiad a dadl ymysg yr ystod eang o fuddiannau clinigol sydd ym maes gweithgareddau'r Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o gyflwyno safbwynt proffesiynol cytbwys a chydlynol er mwyn cyfrannu at benderfyniadau'r Bwrdd Iechyd.

Mae manylion llawn rôl y Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol yn y Cylch Gorchwyl.

Mae'r cynllun gwaith blynyddol yn nodi arferion gwaith y Fforwm, safonau busnes a rhaglen waith gan gynnwys y gofyniad am gylch busnes sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Fforwm yn cyflwyno adroddiad blynyddol am ei weithgareddau i'r Bwrdd: Adroddiad Blynyddol 2016/17 y Grŵp Cynghori

Cadeirydd: Yr Athro Michael Rees  
Dirprwy Gadeirydd: Mr Gareth Evans
Prif Gyfarwyddwr: Mr Adrian Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd 

Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans  • ffôn 01745 448 788 est 6362   • e-bost jody.evans@wales.nhs.uk

Mae cofnodion cyfarfodydd y Fforwm ar gael drwy glicio ar y dolenni isod ar ôl iddyn nhw gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod dilynol.

Agendâu a phapurau Cofnodion cymeradwy
13.3.20  
13.12.19  
13.9.19  
14.6.19  
15.3.19 15.3.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

Rhannu: